nákupní košík nákupní košík
0 položek za 0 Kč s DPH
Můj účet
jméno: 
heslo: 
   
registrace
Aktuality

Boma Zeal Senior , Active, Puppy

Vážení zákazníci,

přípravky BomaZeal Senior, Puppy a Active již v naší nabídce z důvodu změny výrobce, složitosti dopravy a nutnosti velkých objemů na  skladě nemáme. Abychom však vyhověli Vašim požadavkům a dotazům, připravili jsme pro Vás novou řadu vitamíno-minerálních doplňků pro Vaše čtyřnohé parťáky. 

Podívejte se přípravky ANTI-artrozin, CALCImultivit+junior, CARDIOprotect, HEPATOprotect, MULTIkanevit           a UROprotect.

Bližstí informace naleznete u jednotlivých přípravků, nebo v sekci Zboží v akci. 

Děkujeme za Váš zájem .

kolektiv společnosti VELE» číst aktualitu

Elektronické doklady

Možnost zaslání elektronické faktury pro

Abychom Vám ušetřili čas a zjednodušili administrativu spojenou s příjmem zboží, zašleme Vám na žádost elektronickou fakturu se všemi potřebnými údaji, kterou jen jednoduše nahrajete do svého systému.

VETBOOK, VETFOX, Vetis, WinVet aj.

 

 » číst aktualitu
Oblíbené zboží
Vybraných položek: 0

Posledně přidané:
bez položek

tisk nabídkyvyprázdni nabídkunápověda
Linkni si to


“Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.”

Genta-kel 50 000IU/ml injekční roztok 100ml

Vstoupili jste do sekce, z níž jsme oprávněni prodávat přípravky pouze veterinárním lékařům, distributorům a lékárnám, případně jiným subjektům dle § 77, odst. 1 písm.c zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech.

Genta-kel 05 inj. ad us. vet. 100ml
Exspirace:30.11.2018
 
zboží pouze na předpis
DPH:10%
   
   


získat u veterináře zpět

Popis zboží

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO
      GENTA-KEL 50 000 IU/ml injekční roztok

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
KELA Laboratoria n.v., Industrial Zone „De Kluis“, St. Lenaartseweg 48, B-2320 Hoogstraten, Belgie
2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
GENTA-KEL 50 000 IU/ml injekční roztok
Přípravek s indikačním omezením
3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
1 ml obsahuje
Léčivá(é) látka(y):
Gentamicinum (ut sulfas)  50 000  IU
Pomocné látky:
Methylparaben (E218)   0,45 mg
Propylparaben (E 216)   0,05 mg
Čirý, téměř bezbarvý roztok.
4. INDIKACE
Léčba infekčních onemocnění způsobených grampozitivními a gramnegativními bakteriemi citlivými ke gentamicinu, jako např.:
* infekce respiračního traktu, infekce gastrointestinálního traktu (kolibacilóza, salmonelóza), artritida, omfaloflebitida u telat a prasat,
* infekce respiračního a urogenitálního traktu, infekce kůže a ran, septikémie, otitidy a tonsilitidy u psů. 
5.  KONTRAINDIKACE
Nepoužívat u březích samic.
Nepoužívat u zvířat v anestezii.
Nepoužívat v případě existujících poruch funkce ledvin.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.
6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Otok a krátkodobá bolestivost v místě injekčního podání.
Porucha funkce ledvin, ototoxicita (hluchota a porucha rovnováhy) mohou nastat po déletrvajícím podávání. Na nefrotoxický účinek gentamicinu jsou citlivá zvláště mláďata.
Náhodné předávkování může vyvolat neuromuskulární blok. Neuromuskulární blok je nejčastější v případech souběžného podání aminoglykosidů s anestetiky. Nepodávejte rychle intravenózně s ohledem na možné mírné tlumivé účinky na kardiovaskulární systém.
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.
7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Telata skotu, prasata a psi.
8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Intramuskulární (telata, prasata, psi), nebo pomalé intravenózní (telata, psi) podání.
Telata, prasata: 
3 mg aktivity gentamicinu/kg ž. hm., tj. 3000 IU gentamicinu/kg  ž. hm., což odpovídá
1,5 ml přípravku na 25 kg živé hmotnosti (6 ml přípravku na 100 kg ž. hm.)
jednou denně nebo rozděleně 2x denně po 12 hodinách po dobu 1-2 dnů.
Psi:
4 mg aktivity gentamicinu/kg ž. hm., tj. 4000 IU gentamicinu/kg ž. hm., což odpovídá
1 ml přípravku na 12,5 kg živé hmotnosti 2x denně po 12 hodinách nebo 1x denně (udržovací dávka) po dobu 4-7 dnů.
9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Maximální objem aplikovaný do jednoho místa injekčního podání nesmí překročit:
Telata: 4,4 ml
Prasata: 1 ml
Opakované injekce je třeba aplikovat na jiná místa injekčního podání.
Pro zajištění podání správné dávky by měla být co nejpřesněji stanovena živá hmotnost.
Léčbu je třeba doplnit správnými chovatelskými a zoohygienickými postupy, aby se snížilo riziko infekce a bylo možné kontrolovat vytváření rezistence.

10. OCHRANNÁ LHŮTA
Z důvodu akumulace gentamicinu v játrech, ledvinách a v místě vpichu injekce je nutné se během ochranné lhůty vyhnout jakékoli opakované léčbě.
Telata skotu:
Intramuskulární nebo intravenózní podání: Maso: 192 dnů
Prasata:
Maso: 146 dnů
11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 ?C.
Chraňte před světlem.
Nepoužívejte po uplynutí doby uvedené na etiketě.
Doba použitelnosti po prvním otevření balení 28 dní.
12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:
Nejsou.
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Nepřekračujte doporučenou dávku.
Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.
Přípravek má indikační omezení tzn., že by měl být použit pouze pro léčbu závažných infekcí, na základě klinických zkušeností podpořených diagnostikou původce onemocnění a zjištěním citlivosti k dané léčivé látce a rezistenci k běžným antibiotikům.
Odběr bakteriologických vzorků a testování citlivosti se doporučuje i s ohledem na pravděpodobnou časovou a/nebo geografickou variabilitu ve výskytu izolátů rezistentních ke gentamicinu.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Předcházejte náhodnému samopodání injekce.
V případě náhodného samopodání, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat gumové či latexové rukavice a ochranné brýle. Po použití přípravku si omyjte ruce.                           
Zamezte styku s kůží a vniknutí do očí, protože přípravek může způsobit jejich podráždění. Zasažená místa opláchněte velkým množstvím vody.
Lidé se známou přecitlivělostí ke gentamicinu by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem.
Březost:
Vzhledem k možné nefrotoxicitě a ototoxicitě u plodu je aplikace v březosti kontraindikována.
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Rychle účinkující diuretika podaná současně s gentamicinem zvyšují jeho nefrotoxicitu a ototoxicitu.
Současné podání aminoglykosidů s cefalosporiny (např. cefalotinem) může způsobit zvýšení nefrotoxického účinku.
Gentamicin potencuje působení anestetik a myorelaxancií. Nesmí se podávat s anestetiky, myorelaxancii a to z důvodu zvýšení rizika neuromuskulárního bloku (respiratorní paralýza). 
Halotan zvyšuje kardiovaskulární depresi gentamicinu.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Náhodné předávkování může vyvolat neuromuskulární blok.
Příležitostně se mohou objevit příznaky nefrotoxicity a toxicity pro vestibulární aparát (ataxie), jejichž frekvence narůstá s vysokými dávkami a prodlouženým podáváním (více než 7 až 10 dnů). Pozornost je třeba věnovat při prokázané poruše ledvin.
Antidota: soli kalcia nebo anticholinesterázy (neostigmin) v případě neuromuskulárního bloku. 
Inkompatibility:
Tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s přípravky obsahujícími penicilin či cefalosporiny a/nebo s dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD  JE JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
 
14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Květen 2017

15. DALŠÍ INFORMACE
Pouze pro zvířata.
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
Druh obalu: Skleněné lahvičky z hnědého skla s propichovací gumovou zátkou a hliníkovou pertlí. 1x100 ml, vnější přebal papírová skládačka, 12x100 ml, vnější přebal polystyrenová tvarovka s víkem.
Balení: 1x100 ml, 12x100 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
Česká republika
VELE, spol. s r.o.
Ústí 88
588 42 Větrný Jeníkov
Tel: 567 275 046
Fax: 567 275 200
Email: odbyt@vele-leciva.cz

Fotografie

Gentakel inj. 100ml lahvička Gentakel inj. 100ml lahvička
Gentakel inj. 100 ml krabička Gentakel inj. 100 ml krabička
webmaster CORA 2010, www.cora.cz
hasící přístroje, solární panely, rybářské potřeby, snowboard, street, sportovní potřeby, cejlonské čaje, doplňky a oblečení Rejoice, Katalog-Firem.com

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.