nákupní košík nákupní košík
0 položek za 0 Kč s DPH
Můj účet
jméno: 
heslo: 
   
registrace
Aktuality

Boma Zeal Senior , Active, Puppy

Vážení zákazníci,

přípravky BomaZeal Senior, Puppy a Active již v naší nabídce z důvodu změny výrobce, složitosti dopravy a nutnosti velkých objemů na  skladě nemáme. Abychom však vyhověli Vašim požadavkům a dotazům, připravili jsme pro Vás novou řadu vitamíno-minerálních doplňků pro Vaše čtyřnohé parťáky. 

Podívejte se přípravky ANTI-artrozin, CALCImultivit+junior, CARDIOprotect, HEPATOprotect, MULTIkanevit           a UROprotect.

Bližstí informace naleznete u jednotlivých přípravků, nebo v sekci Zboží v akci. 

Děkujeme za Váš zájem .

kolektiv společnosti VELE» číst aktualitu

Elektronické doklady

Možnost zaslání elektronické faktury pro

Abychom Vám ušetřili čas a zjednodušili administrativu spojenou s příjmem zboží, zašleme Vám na žádost elektronickou fakturu se všemi potřebnými údaji, kterou jen jednoduše nahrajete do svého systému.

VETBOOK, VETFOX, Vetis, WinVet aj.

 

 » číst aktualitu
Oblíbené zboží
Vybraných položek: 0

Posledně přidané:
bez položek

tisk nabídkyvyprázdni nabídkunápověda
Linkni si to


“Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.”

RELOSYL 50 µg/ml injekční roztok pro skot

Vstoupili jste do sekce, z níž jsme oprávněni prodávat přípravky pouze veterinárním lékařům, distributorům a lékárnám, případně jiným subjektům dle § 77, odst. 1 písm.c zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech.

RELOSYL 50 µg/ml injekční roztok pro skot
Exspirace:30.9.2020
 
zboží pouze na předpis
DPH:10%
   
   


získat u veterináře zpět

Popis zboží

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE
PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:
RELOSYL 50 µg/ml injekční roztok pro skot
1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Laboratorios SYVA S.A.U.
Avda. Párroco Pablo Díez 49-57,
24010 Leon, Španělsko
2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
RELOSYL 50 µg/ml injekční roztok pro skot
Gonadorelinum (jako acetas)
3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Čirý, bezbarvý nebo téměř bezbarvý roztok bez viditelných částic obsahující 50 µg gonadorelinum (jako gonadorelini acetas) (léčivá látka) a 9 mg benzylalkoholu (E1519) (konzervant) v 1 ml.
4. INDIKACE
Skot (krávy, jalovice):
Léčba folikulárních ovariálních cyst.
Optimalizace času ovulace v souvislosti s umělou inseminací.
Indukce a synchronizace říje a ovulace v kombinaci s prostaglandinem F2? (PGF2?) a s nebo bez použití progesteronu jako součást programů pro načasovanou inseminaci dojnic:
* U cyklujících krav používejte v kombinaci s PGF2? nebo analogem.
* U cyklujících a necyklujících krav a jalovic používejte v kombinaci s PGF2? nebo analogem a inzertem uvolňujícím progesteron.
5.  KONTRAINDIKACE
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na gonadorelin nebo na některou z pomocných látek.
6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.
7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Skot: krávy, jalovice.
8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Intramuskulární podání.
* Léčba folikulárních ovariálních cyst: 100-150 µg gonadorelinu (ve formě acetátu) pro toto (tj. 2 - 3 ml přípravku na zvíře). Pokud je to nutné, léčba může být opakována v intervalech 1-2 týdnů.
* Optimalizace času ovulace, zvýšení šance na zabřeznutí v souvislosti s umělou inseminací: 100 µg gonadorelinu (ve formě acetátu) pro toto (tj. 2 ml přípravku na zvíře). Přípravek musí být podán souběžně s umělou inseminací a/nebo 12 dní poté.
* Indukce a synchronizace říje a ovulace v kombinaci s prostaglandinem F2? (PGF2?) a s použitím nebo bez použití progesteronu jako součást programů pro načasovanou inseminaci dojnic:
Následující program pro načasovanou inseminaci dojnic je obvykle uváděn v literatuře:
u cyklujících krav:
* den 0 Injekčně podejte 100 µg gonadorelinu (ve formě acetátu) pro toto (2 ml přípravku).
* den 7 Injekčně podejte PGF2? nebo analog (luteolytická dávka).
* den 9  Injekčně podejte 100 µg gonadorelinu (ve formě acetátu) pro toto (2 ml přípravku).
* Umělá inseminace o 16-20 h později nebo dříve, pokud se objeví projevy říje.
Alternativní protokol:
* den 0 Injekčně podejte 100 µg gonadorelinu (ve formě acetátu) pro toto (2 ml přípravku).
* den 7 Injekčně podejte PGF2? nebo analog (luteolytická dávka).
* Umělá inseminace a injekční podání 100 µg gonadorelinu (ve formě acetátu)  pro toto (2 ml přípravku) o 60-72 hodin později nebo dříve, pokud se objeví projevy říje.
u cyklujících a necyklujících krav a jalovic:
* Vložte intravaginální aplikátor uvolňující progesteron na dobu 7-8 dnů.
* Injekčně podejte 100 µg gonadorelinu (ve formě acetátu) pro toto (2 ml přípravku) současně s vložením aplikátoru uvolňujícího progesteron.
* Injekčně podejte luteolytickou dávku PGF2? nebo analog 24 hodin před vyjmutím aplikátoru.
* Aplikujte program pro načasovanou inseminaci dojnic 56 hodin po vyjmutí aplikátoru uvolňujícího progesteron nebo
* injekčně podejte 100 µg gonadorelinu (ve formě acetátu) pro toto (2 ml přípravku) 36 hodin po vyjmutí aplikátoru uvolňujícího progesteron a aplikujte program pro načasovanou inseminaci dojnic o 16 až 20 hodin později.
9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Pro podání přípravku a inseminaci by mělo být použito následující časové schéma:
- Podání přípravku mezi 4. až 10. hodinou po zjištění říje.
- Mezi injekčním podáním GnRH a umělou inseminací se doporučuje dodržet interval nejméně 2 hodiny.
- Umělá inseminace by měla být provedena v souladu s obvyklými doporučeními, tj. 12 až 24 hodin po zjištění říje.
10. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)
Maso: Bez ochranných lhůt.
Mléko: Bez ochranných lhůt.
11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 ?C.
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.
12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:
Při léčbě cystických ovarií by měl být diagnostikován stav folikulárních ovariálních cyst pomocí rektální palpace odhalující přítomnost přetrvávajících folikulárních struktur o průměru více než 2,5 cm a měly by být potvrzeny testem na progesteron v plazmě nebo mléku.
Přípravek by měl být podáván nejméně 14 dní po otelení vzhledem k absenci vnímavosti hypofýzy před uplynutím této lhůty.
K indukci a synchronizaci říje a ovulace v programech pro načasovanou inseminaci dojnic by měl být přípravek podáván nejméně 35 dnů po otelení. Odezva krav a jalovic na synchronizační protokoly založené na použití progesteronu je ovlivněna jejich fyziologickým stavem v době léčby. Odezva na léčbu se může lišit jak mezi stády, tak mezi zvířaty v jednom stádě. Procento zvířat vykazujících říji je nicméně v daném období obvykle vyšší než u neošetřených zvířat a následná luteální fáze má obvyklou dobu trvání.
Pro program, který zahrnuje pouze PGF2? u cyklujících krav: Kvůli zvýšení pravděpodobnosti zabřeznutí zvířete, by měl být zjištěn stav vaječníků a potvrzena jejich cyklická aktivita. Nejlepších výsledků je dosaženo u zdravých normálně cyklujících zvířat.
Zvířata, která nejsou v dobrém stavu, ať kvůli nemoci, nevhodné stravě, nebo jiným faktorům, mohou mít slabou odezvu na léčbu.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Při manipulaci s přípravkem předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
V případě náhodného potřísnění kůže nebo očí opláchněte místo velkým množstvím vody.
Těhotné ženy nebo ženy v plodném věku, které užívají antikoncepci, by s přípravkem měly nakládat obezřetně.
Lidé se známou přecitlivělostí na analogy GnRH by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Březost a laktace:
Není indikováno pro použití během březosti.
Nejsou popsány žádné kontraindikace během laktace.
Předávkování:
Při podání až 5 násobku doporučené dávky v režimu, kdy je přípravek podáván až třikrát denně místo doporučovaného podání jedenkrát denně nebyly pozorovány žádné znatelné příznaky ať lokální nebo celkové klinické nesnášenlivosti.
Inkompatibility:
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Srpen 2018
15. DALŠÍ INFORMACE
Pouze pro zvířata.
Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.
Velikosti balení:
Papírová krabička obsahující 1 skleněnou injekční lahvičku o objemu 6, 20, 50 nebo 100 ml.
Papírová krabička obsahující 10 skleněných injekčních lahviček o objemu 6 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Fotografie

RELOSYL 50 µg/ml injekční roztok pro skot
webmaster CORA 2010, www.cora.cz
hasící přístroje, solární panely, rybářské potřeby, snowboard, street, sportovní potřeby, cejlonské čaje, doplňky a oblečení Rejoice, Katalog-Firem.com

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.